Twój lokalny, niezależny partner tworzący przyszłość administracji spółek oraz funduszy inwestycyjnych.

Venture capital

Wspieramy wczesnych inwestorów i anioły biznesu, zarówno w strukturyzowaniu ich inwestycji jak i w późniejszych okresach aktywności.

Private Equity

Dajemy komfort zarządzającym inwestycjami, zajmując się kwestiami operacyjnymi pozwalając im się skoncentrować na swoich aktywach.

Nieruchomości

Pomagamy inwestorom z całego świata, asystując w kreowaniu struktur inwestycyjnych w Luksemburgu.

O nas

Atdomco zostało założone w roku 2013 jako butik doradczy i administracyjny, którego celem jest świadczenie praktycznych i dostosowanych do potrzeb klientów usług. Od momentu stworzenia firmy osiągnęliśmy znaczący organiczny wzrost, budując zgrany zespół, który podziela nasze podstawowe wartości organizacyjne i sposób myślenia o przedsiębiorczości. Jesteśmy międzynarodowym kolektywem z wieloletnim doświadczeniem specjalizującym się w:
  • Luksemburskich spółkach, zarówno Sarl jaki i partnerskich: SCS, SCSp oraz SCA;
  • Spółkach celowych dla Real Estate oraz Private Equity;
  • Spółkach oraz funduszach sekurytyzacyjnych;
  • Alternatywnych funduszach inwestycyjnych: RAIF, SIF, SICAR (AFI);
  • Prywatnych oraz rodzinnych spółkach/funduszach inwestycyjnych;
  • Spółkach technologicznych oraz w spółkach związanych z własnością intelektualną jak i e-commerce;
  • Spółkach holdingowych oraz finansujących (SOPARFI);

Klasy aktywów Private Equity, Venture Capital i Real Estate (AFI)

Spółki oraz fundusze sekurytyzacyjne

Firmy technologiczne

Firmy na etapie start-up

Ponad 10-letnie doświadczenie w tworzeniu oraz obsłudze zamkniętych struktur inwestycji alternatywnych, ze szczególnym naciskiem na klasy aktywów: private equity, venture capital i nieruchomości. Zespół Atdomco na bieżąco monitoruje wytyczne IPEV i INREV dla spółek i funduszy naszych klientów. Zakładanie spółek zgodnie z regulacją AIFMD i zarządzanie nimi (spółka komandytowa specjalna - Société en Commandite Spéciale - SCSp lub spółka komandytów-akcyjna - Société en Commandite par Actions). Doświadczenie w usługach administracyjnych, zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego i wyceny inwestycyjnej dla funduszy zgodnych z regulacją AIFMD, takich jak SICAR, Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny (SIF) i Rezerwowany Alternatywny Fundusz Inwestycyjny (RAIF). RAIF jest elastycznym, wielofunkcyjnym i efektywnym podatkowo alternatywnym funduszem inwestycyjnym, który korzysta ze skróconego procesu wprowadzania na rynek. RAIF musi wyznaczyć autoryzowanego zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym („ZAFI”). Jedną z głównych zalet RAIF jest dostęp do paszportu UE, który pozwala na dystrybucje udziałów w funduszu inwestorom profesjonalnym.
Nasz zespół posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w tworzeniu i administrowaniu zarówno spółek sekurytyzacyjnych, jak i funduszy używanych często do niestandardowych transakcji związanych głównie z obszarami private equity i nieruchomościami. Instrumenty sekurytyzacyjne mogą emitować zarówno obligacje jak i akcje. Wspieramy naszych klientów w obsłudze wymogów sprawozdawczych Banku Centralnego, a także w koordynowaniu obowiązków sprawozdawczych dla emitentów instrumentów notowanych.
Ponieważ innowacja i nieszablonowe myślenie są w naszym DNA, współpracujemy z wieloma firmami technologicznymi, w tym z funduszami venture capital, lokalnymi i zagranicznymi firmami na wczesnym oraz późniejszych etapach rozwoju. Wspieramy naszych klientów, aby mogli oni się rozwijać, jednocześnie koncentrując się na swoim biznesie.
Nasze nastawienie do przedsiębiorczości prowadzi do wspierania i obsługi lokalnych jak i zagranicznych firm we wczesnym stadium rowoju, chcących założyć bądź rozwinąć działalność w Luksemburgu. Pozwalamy przedsiębiorcom skoncentrować się na ich podstawowej działalności, zajmując się sprawami podatkowymi, prawnymi i księgowymi oraz dzieląc się własnym doświadczeniem w zakresie przedsiębiorczości, które może być przydatne dla naszych klientów.

Nasi klienci znajdują się na całym świecie

ponad

150

klientów

więcej niż

15

państw

Usługi

Usługi które oferujemy mają na celu zaspokojenie potrzeb naszych klientów, chcących założyć i prowadzić swoje struktury inwestycyjne w Luksemburgu. Pomagamy klientom w czasie początkowej fazy tworzenia spółek i funduszy w celu usprawnienia tego procesu z wykorzystaniem naszego lokalnego jak i międzynarodowego doświadczenia. Po zarejestrowaniu zapewniamy sprawne, bieżące zarządzanie podmiotami naszego klienta, dbając o aspekty księgowe, podatkowe oraz ładu korporacyjnego. Zajmujemy się wszystkimi sprawami prawnymi jak i wymaganiami regulacyjnymi dotyczącymi sprawozdawczości naszych klientów.

Bazując na unikalnym połączeniu naszego doświadczenia w dziedzinach prawa oraz finansów, oferujemy specyficzną pomoc transakcyjną podczas due diligence i operacji finalizacji inwestycji prowadzonych przez naszych klientów. Zapewniamy również rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, wyceny i sprawozdawczości dla alternatywnych funduszy inwestycyjnych.

Inwestujemy w technologię, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa w dostarczaniu naszych usług, podczas gdy nasz zespół w sposób proaktywny i dynamiczny działa jako lokalny partner i doradca.

Zespół

Michal Steven Maciej Giuliano Guillaume Julien Aicha Lejla David Shauna Our Team

Jak możemy Ci pomóc?

Contact information

Informacje kontaktowe

2 Place de Strasbourg,
L-2562 Luxembourg
+352 27 85 88 54 +352 621 290 815 secretariat@atdomco.com david.luksenburg@atdomco.com